0

a mianowicie maseczki N95 – to półmaski odpowiadające stopniem filtracji maskom wariantu FFP2. nałożony pozostał obowiązek zakrywania warg oraz nosa – przy użyciu konfekcji czy też jej fragmentu, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku profilaktycznego przy środkach publicznego przewozu zbiorowego; pomieszczeniach ogólnodostępnych, w poniższym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, regionów postoju wozów, parkingów leśnych; na terytorium nieruchomości połączonych; celach komercyjnych czy też usługowych, placówkach handlowych czy też usługowych jak i również za targowiskach (straganach). Jednak wówczas gdy udają się do odwiedzenia odmiennego lokum gdzie odrabiają inne osoby powinny zaplanować np. mogłoby być numer 1 ! wyjątkowo piękne – blog. Zapraszam maseczki z filtrem

Leave a Reply