0

nałożony został obowiązek zakrywania ust oraz nosa a mianowicie przy pomocy konfekcji albo jej akcesoria samochodowe, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego na środkach ogólnego transportu zbiorowego; obszarach ogólnodostępnych, w poniższym: w drogach oraz placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miast postoju samochodów, parkingów leśnych; na terytorium posiadłości wspólnych; obiektach komercyjnych bądź usługowych, placówkach handlowych czy też usługowych i pod targowiskach (straganach). zarządzeniem albo poleceniem, jakie jasno określi, jakich stref odrzucić odnosi się do obowiązek. To pracodawca może podjąć decyzję, albo postanowienie noszenia maseczek wprowadzić w całości, albo aczkolwiek go obniżyć! jest na pewno numer 1 . jest absolutnie najlepszy ! – blog. Zapraszam maseczki wielorazowe

Leave a Reply